Hoe maak je jezelf wegwijs in het yogabos?

In deze moderne tijd is het moeilijk vast te stellen wat nu eigenlijk de oorspronkelijke (klassieke) Yogavorm is. Hier tips en trucs om je te oriënteren.

In deze moderne tijd is het moeilijk vast te stellen wat nu eigenlijk de oorspronkelijke (klassieke) Yogavorm is. In de loop van de afgelopen decennia zijn er ontstellend veel zogeheten nieuwe Yogavormen of specialisaties met de toevoeging van Yoga bijgekomen.

De oorspronkelijke (klassieke) Yogavorm

Kunnen we door de bomen het bos nog zien en de weg van de klassieke Yoga vinden?Hoe ziet dat oorspronkelijke Yoga-pad er dan uit? Gedoeld wordt op het Yogapad, dat Patanjali in zijn unieke Yoga-sutra’s heeft vastgelegd en die door alle oude wijzen (Rishis) gezien wordt als het ‘koninklijk pad’. Vandaar dat daar ook wel de naam van ‘Raja Yoga’ (Koninklijke Yoga) aan verbonden wordt. Dit pad kenmerkt zich door een unieke opbouw, waarin we ook de vier edele waarheden van Boeddha en zijn achtvoudig pad kunnen waarnemen, maar die we ook kunnen terugvinden in de oude geschriften, zoals: Veda’s, Upanishad’s, Samhitha’s e.d.

Kenmerken

Wat is dan het kenmerk van dit Yogapad. We kijken dan naar het begin van hoofdstuk 1 van deze Sutra’s en lezen het volgende (in eigen woorden): ‘Yoga is het stilleggen van alle onrust en belemmeringen in lichaam en geest’. Als dat plaatsvindt dan zijn we: ‘gevestigd in onze Ware Aard’ en in andere gevallen: ‘identificeren we ons met de tijdelijke buitenwereld en blijven onderdeel van deze wereld van ervaringen’. Realisatie van Yoga krijgt zijn ultieme en oorspronkelijke vorm uiteindelijk in Samadhi, waarbij ons bewustzijn gevestigd blijft in het goddelijk of kosmisch Bewustzijn (Purusha). Deze bewustzijnstoestand wordt door Patanjali gezien als bevrijding (Kaivalya).

Hoe ziet dat Pad ( en proces) naar dat kosmisch of goddelijk Bewustzijn (Purusha) er uit? Bewustwording van universele waarden (Yamas), individuele normen (Niyamas), houdingen (Asanas), energiebeheersing (Pranayama), beheersing van zintuigen als voorbereiding. Een overgang van lichamelijke naar geestelijke bewustwording. Anders gezegd: van uiterlijke vormen van Yoga naar innerlijke vormen van Yoga. De innerlijke vormen richten zich daarna op het proces van: concentratie (Dharana), meditatie (Dhyana) en contemplatie (Samadhi), gezamenlijk Samyama genoemd.

In de praktijk

Integrale toepassing van zowel de uiterlijke en innerlijke vormen van Yoga komen tot uiting in de diverse oefeningen, die we onder andere kunnen vinden in de Hatha Yoga Pradipika van Svatmarama. Deze Yogi geeft duidelijk aan dat Hatha Yoga (uiterlijke vorm) niet kan zonder Raja Yoga (innerlijke vorm) en omgekeerd. De ‘klassieke Yoga’ in Nederland groeit meer en meer.

De maatschappij vraagt in deze moderne tijd om duidelijkheid en studenten willen weten of de desbetreffende yogadocent een goede opleiding heeft genoten. Om die reden heeft het bestuur van de Vereniging Samenwerkende Yogadocenten Nederland (SYN) besloten om een degelijk opleidingsplan te maken, afgestemd op de richtlijnen van de International Yoga Federation (IYF). Erkenning van een opleiding maakt dat de afgestuurde Yogastudent zonder meer lid kan worden van SYN en Vereniging Yogaleerkrachten Nederland (VYN).

SYN en IYF

Wat wil vereniging SYN betekenen? Er zijn Yoga-vormen die claimen dat zij de meest oorspronkelijke zijn en je slechts door initiatie kunt toetreden tot deze ultieme vorm. De Vereniging Samenwerkende Yogadocenten Nederland (SYN) stelt zich op het standpunt dat alle vormen goed zijn als je de oorspronkelijke stam en hoofdtakken van Yoga in de lessen (studie en oefeningen) kunt blijven ervaren. SYN is een vereniging die de kwaliteit van deze ‘oorspronkelijke’ (klassieke) vorm wil garanderen voor de toekomst. Dat doet zij al 12 jaar en de vereniging kent inmiddels ruim 240 leden (betalende en niet betalende leden). Zij wil een platform (sociaal netwerk voor Yogadocenten) zijn voor het verspreiden en verder bekend maken van de klassieke Yoga in Nederland en daarbuiten door:

  • Belangenbehartiger zijn voor de Yogadocenten en −instituten in Nederland.
  • Informatievraagbaak voor mensen die meer willen weten over Yoga en opleidingen. • Aansluiting bewerkstelligen bij andere Yoga verenigingen om samen te werken en de Yoga meer te integreren in de samenleving.
  • Yogadocenten de gelegenheid te bieden zich aan te sluiten bij een erkende branchegroep voor klassieke Yoga.
  • De oude Yogawijsheid en de kwaliteit daarvan stimuleren door middel van geaccrediteerde opleidingen, aanvullende opleidingen en bijscholingscursussen.
  • Contactdagen organiseren om elkaar te ontmoeten, te inspireren, bij te scholen, te helpen, te vervangen, enzovoorts.
  • Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen stimuleren.

Bijvoorbeeld: Yoga in het onderwijs, bedrijfsleven, medische zorg, stervensbegeleiding, etc. Opleidingsplan en Accreditatie. De maatschappij vraagt in deze moderne tijd om duidelijkheid en studenten willen weten of de desbetreffende yogadocent een goede (klassieke)nopleiding heeft genoten. Om die reden heeft het bestuur van de Vereniging Samenwerkende Yogadocenten Nederland (SYN) een degelijk opleidingsplan samengesteld, mede afgestemd op de richtlijnen van de International Yoga Federation (IYF). Verder is aan dit plan een gedragscode voor Yogadocenten gekoppeld. Daarnaast biedt SYN de mogelijkheid om opleidingen en scholen/instituten op basis van dit plan te accrediteren.

Erkenning van een opleiding maakt dat de afgestuurde Yogastudent zonder meer lid kan worden van Vereniging SYN en van Vereniging Yogaleerkrachten Nederland (VYN). Ten slotte biedt SYN de leden de mogelijkheid om zich (als student en/of school) te laten verzekeren tegen een ‘concurrerende’ premie. Genoeg reden om u als lid aan te melden of andere informatie op te vragen via: www.syn-org.nl. Namens het bestuur: Klaas Stuive MCM (Voorzitter vereniging)

Samenwerkende Yogadocenten Nederland