Nieuws

Brief aan de Minister

Almere, 16 april 2020.

Geachte Heer Ir. E.Wiebes MBA,

Excellentie,

Gaarne verzoeken wij U (als branche organisatie) instemming voor ons onderstaand protocol, ter wering van Corona besmetting binnen de klassieke Yoga, teneinde begin mei a.s. weer te kunnen starten met de Yogaopleidingen en -lessen.

De missie van de overkoepelende Brancheorganisatie ‘Samenwerkende Yogadocenten Nederland (kortgezegd: SYN)’, voor de klassieke (Raja) Yoga, is onder andere ‘het toezichthouden en verbeteren van de kwaliteit van de klassieke (Raja) Yoga.’ De Yoga instituten, die bij SYN zijn aangesloten, en geaccrediteerd zijn. De Yogadocenten, die lid zijn hebben een door ons erkende diploma om als docent te mogen optreden. De Yoga-instituten zijn veelal ondergebracht in BV, eenmanszaak of Stichting. Yogadocenten (leden) zijn veelal zelfstandig, ZZP-ers of in mindere gevallen in loondienst van de instituten.

Onze specifieke branche is ernstig getroffen door de Coronamaatregelen. Door sluiting van de Yoga instituten en studio’s zitten al onze leden zonder bron van inkomsten en worden nu in hun bestaan bedreigd. Het is wellicht overbodig u te wijzen op het belang van Yoga voor gezondheid en welzijn van mensen in onze samenleving, zeker in deze tijden.

U, als Minister van Economische zaken, heeft gisteren (14 april jl.) verzocht dat iedere branche moet komen met een protocol ter voorkoming van verspreiding van het Corona virus. Wij geven daar graag gehoor aan.

Als branche organisatie voor de klassieke (Raja Yoga) hebben wij onze leden de volgende hierna genoemde maatregelen verplicht gesteld. Wij zullen als SYN (binnen onze statutaire mogelijkheden) toezien op de opvolging daarvan. Wij hopen dat dit protocol voor u voldoende zal zijn om onze instituten en studio’s, die aangesloten zijn bij SYN voor klassieke Yoga, begin mei 2020 weer te mogen opstarten.

PROTOCOL

De volgende maatregelen zijn als protocol gegeven aan onze leden:

 •          Dragen van mondkapjes
 •          Geen handen schudden, alleen namasté (yoga groet)
 •          Handen wassen (ontsmetten) vooraf en achteraf met papieren droogdoekjes
 •          Tissues voor gebruik aanwezig hebben
 •          Toepassen van 1,5 meter zone in zaal en kleedruimte
 •          Geen fysiek contact studenten tijdens de lessen
 •          Maximale aantal mensen zichtbaar aangeven (is afhankelijk van oppervlakte van de ruimte)
 •          Deels online en deels life Yogaopleidingen en -lessen geven (indien noodzakelijk)
 •          Alle Yoga materiaal na gebruik ontsmetten
 •          In- en uitgang fysiek gescheiden houden
 •          Extra hygiëne in toilet ruimte
 •          Iedere klacht over de maatregelen mede voorleggen aan SYN

 

Met de meeste hoogachting, mede namens het bestuur van SYN,

Lion Elverding (voorzitter) en Klaas Stuive MCM (erelid en adviseur)

Samenwerkende Yogadocenten Nederland