Nieuws

Brief aan de Minister (vervolg)

Ministerie van Algemene Zaken

Den Haag

Almere, 7 mei 2020

 

Geachte minister president, excellentie,

Graag brengen we het volgende onder uw aandacht.

Woensdag 6 mei jl. heeft u aangegeven bepaalde beroepsgroepen toe te stemmen (onder voorwaarden) weer te mogen beginnen. Als Brancheorganisatie van Samenwerkende Yogadocenten Nederland (SYN) voor de klassieke Yoga zijn wij in verwarring of onze brancheorganisatie nu per 11 mei a.s. of pas per 1 september weer met Yogalessen en Yogaopleidingen mogen beginnen.

 

Het is inmiddels onomstreden dat Yoga bijzonder belangrijk is voor het welzijn van mensen in onze samenleving. In onze overspannen, stressvolle maatschappij is Yoga juist een rustpunt voor mensen die zich willen ontspannen en hun levensstijl willen aanpassen. Dat zult u niet kunnen ontkennen.

 

Het gaat hier om de interpretatie of Yogastudio’s en Yoga-instituten vallen onder:

  •       'Contactberoepen’ (kappers, schoonheidsspecialisten, acupuncturisten, etc.). Deze mogen op 11 mei weer (onder bepaalde voorwaarden) beginnen met hun beroep of
  •       'Sportscholen (contactsporten, e.d.). Deze mogen pas per 1 september a.s. (onder bepaalde voorwaarden) weer geopend worden. Dit kan volgens u eerder in overleg met de brancheorganisatie.

 

Wij hebben op een eerder moment, als brancheorganisatie voor de klassieke Yoga (SYN), zo snel als mogelijk contact opgenomen met de Rijksoverheid om te trachten weer te mogen beginnen met Yoga-activiteiten. We hebben daarvoor een brief gestuurd naar de Rijksoverheid (Ministerie van Economische Zaken) met een protocol (maatregelen) voor onze branche ter voorkoming van verspreiding van corona virus. De minister had ons daartoe uitgenodigd. Als antwoord gaf een ambtenaar van EZ aan dat deze brief in behandeling is genomen. We zijn dan ook teleurgesteld dat onze Yogabranche niet duidelijk is benoemd. Zie bijlage bij deze brief.

 

Langs deze weg vragen we u dringend verzoeken een uitspraak te doen over het heropenen van Yogastudio’s en -instituten.

 

Met hoopvolle verwachting, verblijven wij,

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

Lion Elverding (voorzitter)

Klaas Stuive (erelid en adviseur)

Bijlage:

  •       Brief aan minister van economische zaken.
  •      Antwoord van het ministerie.
Samenwerkende Yogadocenten Nederland