Nieuws

Wij mogen 1 juli weer open.....

Beste SYN-leden,

Het onderstaand bericht ontving SYN (als Brancheorganisatie voor de klassieke Yoga) van het ministerie van EZ. Dit betekent dat ons protocol is geaccepteerd en dat het ministerie ons als SYN vraagt om daar toezicht op te houden. De leden blijven echter altijd individueel verantwoordelijk voor uitvoering van het protocol. Kort gezegd zijn de maatregelen: handen wassen met desinfecterend middel, handschoenen en mondkapje bij lijf contact. Handwassen aan het einde van de les en zoveel als mogelijk handhaven van 1 ½ meter afstand ten opzichte van elkaar. Per 1 jullie kunnen de yogastudio’s weer hun lessen binnen organiseren met inachtneming van deze maatregelen. Veel succes.

 

Met vriendelijke groeten,

Lion Elverding (voorzitter)

Klaas Stuive (adviseur)

 

 

Brief ministerie


Beste allemaal,

Zoals u weet is het protocol "Leidraad infectiepreventie Covid-19 voor
de CAM-sector" ter inzage gestuurd aan het Ministerie van Economische
Zaken (MinEZ).
Daarop ontvingen wij een reactie.

Het MinEZ vindt dat de CAM-sector dit voortvarend heeft opgepakt: de
leidraad Covid-19 draagt bij aan een versterkt vertrouwen dat de branche
op een veilige en gezonde wijze werkt in een anderhalvemetersamenleving.

De overheid beschouwt de ingediende protocollen als een afspraak van de
branche. De overheid geeft geen formele goed- of afkeuring, maar geeft
actief advies en ondersteuning, zodat de protocollen goed aansluiten bij
de gezondheidsadviezen.

Naast een aantal suggesties van het MinEZ ontvingen wij eveneens een
aantal op- en aanmerkingen uit onze achterban. De ingebrachte punten
bespreken we binnenkort in een overleg met de organisaties die de
leidraad infectiepreventie Covid-19 hebben opgesteld. Daarna volgt
vaststelling.

Het MinEZ stelt dat de branche zelf het protocol vaststelt en ook zelf
verantwoordelijk is voor naleving van het protocol. Een vastgesteld
protocol is geen vervanging van de geldende wet- en regelgeving,
waaronder de noodverordening. De verantwoordelijke overheidsinstanties
(bijvoorbeeld gemeentes, veiligheidsregio's, arbeidsinspectie, brandweer
e.d.) handhaven dus op basis van wet- en regelgeving en niet op basis
van dit protocol.

Dat betekent ook dat een protocol geen vervanging is van Arbowetgeving;
die blijft onverminderd geldig.

U ontvangt bericht zodra de definitieve versie van de leidraad is
vastgesteld.

                 Corona-mailadres NIBIG

Ons speciale mailadres voor vragen en opmerkingen over corona is
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wilt u dit mailadres gebruiken als uw mail corona betreft?

Hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

Jennie Verbeek

Directeur NIBIG

Samenwerkende Yogadocenten Nederland