Nieuws

Wat is nu echt : Yoga, gezien vanuit de klassieke Oude Scholing.

Vfullsizeoutput baderschillende yogavormen hebben zich de laatste jaren ontwikkeld, echter de vraag die dan bij mij op komt; mogen we deze vormen wegzetten als yogavormen? Mag het nog geplaatst worden onder de noemer yoga vanuit de 7 klassieke scholingen? Waarom ligt men nu meer het accent op de Asana’s en de uiterlijke vorm? (het mooie plaatje). Yoga is echter veel meer dan dit alleen, het brengt ons terug naar ons geboorterecht. Om er zo achter te komen ; wat is mijn ware aard, wie handelt er nu, etc.

Dus alle 8 stappen vanuit de Sutra’s van Patanjali, brengen ons dus naar een hoger bewust wording en daarom zullen alle 8 stappen genomen moeten worden, daarin zijn de Asana’s een klein onderdeel. Asana’s zijn erin verwerkt om ons EGO en de Mind te temmen. Concentratie en Meditatie brengen ons naar een hoger doel.

‘Ontsluieren’ betekent ‘het verborgene zichtbaar maken, aan het licht brengen of ontraadselen’. In de oude literatuur, zoals Yogasutra’s van Patanjali, is er sprake van veel ‘Verborgen Kennis’. De vraag is hoe we met Yoga ware kennis kunnen ontsluieren en met welke beperkingen we dan te maken hebben.

De Yogasutra’s van Patanjali ontsluieren kennis op het drievoudig gebied namelijk op fysieke, subtiele en causale (of geestelijke) niveau. We kunnen die niveaus allemaal realiseren als we de kennis hierachter weten te ontsluieren. We moeten in ieder geval beseffen dat die ontsluiering van kennis verder gaat dan mentale boekenwijsheid en afhankelijk is van de mogelijkheden van ons werk- en denkniveau. De kennis die we dagelijks opdoen, mag dan toegepaste kennis gaan worden (bewust gaan leven).

Veel woorden in de Yogasutra’s bevatten kennis die we kunnen ontsluieren. Echter ware kennis kunnen we alleen naar ‘naar de geest’ ontsluieren, niet naar de letter. Letters en woorden kunnen ons beperken. Woorden en zinnen bevatten ‘verstolde kennisbewustzijn van de schrijver. Diens kennis is gebaseerd op diens levenservaring, waaraan we bewust of onbewust een emotie aan plakken en dat is en blijft dus relatief, tenzij er sprake is van een Jivanmukti, een bevrijd mens.

De manier, waarop we naar kennis kijken, is ook afhankelijk van de filosofie die we aanhangen. Bijvoorbeeld in India zijn er twee belangrijkste filosofische stromingen binnen de Vedanta, namelijk (zwart-wit gezegd): de Dvaita Vedanta en de Advaita Vedanta. Het verschil van inzicht is relevant voor het verkrijgen van ware kennis.

De eerste stroming erkent bijvoorbeeld een geïncarneerde Ziel (Jiva), die door de drie werelden heen moet reizen om daarna weer terugkeert naar Brahman. Zij gaat uit van twee eeuwigheden, Purusa en Prakrtti, de Ziel en Brahman.

De tweede stroming geeft aan dat er slechts Brahman is, de één zonder een tweede. Zij ontkennen het aparte bestaan van een Jiva! Het bestaan een Ziel blijft dan een lastige kwestie!  

Yogasutra’s van Patanjali (verwoord in 8 stappen) worden beïnvloed door de Samkhya (Dvaita Vedanta) en door het Boeddhisme. Beide worden gezien als atheïstisch, omdat zij het woord ‘God’ of zelfs het woord ‘Ziel’ niet noemen. Ook het bestaan van een Godheid of van Hindoestaanse goden, zoals Brahma, Siva, Vishnu blijft een lastige kwestie in onze zoektocht naar ware kennis!

Als we kijken naar de rol van het Ego in ons doen en laten, dan komen we er op een gegeven moment achter dat juist het Ego (als bestuurder van onze gedachten) een cruciale factor speelt bij het ontsluieren van kennis. Immers, alleen als het ego diens beperkingen op mentaal gebied leert los te laten, dan komt er een schat van kennis vrij door verruiming van ons bewustzijn.

We realiseren ons veel te weinig dat Yoga (dus Samadhi) dé oorspronkelijke en universele informatiebron is van alle kennis. En, die unieke bron is de STILTE, de toestand van het NIETS (Nirodha). Toen Boeddha drie dagen tijdens een ‘congres’ in stilte was, zei hij daarna tegen zijn ‘toehoorders’: ‘ik heb met jullie in stilte alle kennis ontsluierd.’

Als het gaat over de bewijsbaarheid dat Yoga ware kennis ontsluiert, dan zegt Patanjali: Juiste (ware) kennis verkrijgen we vooral door ‘direct weten’, in het bewustzijnsdomein bóven de beperking van gedachten, dus in Samadhi, met jezelf als voorwerp van onderzoek, omdat alle kennis in mens is. Alle verlangens om ‘te willen weten’ is opgeheven, is ontsluierd, is opgelost, is opgegaan in de STILTE in het NIETS!

 

Samenwerkende Yogadocenten Nederland