Nieuws
Aanmelding accreditatie van opleidingen in (klassieke) Yoga

SYN staat voor kwaliteit in de Yoga-opleidingen. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de inhoud van klassieke Yoga en professionaliteit van de Yoga-docent, zoals de doelstelling van SYN ook aangeeft.

Om de kwaliteit van de (klassieke) Yoga te bewaken heeft SYN een opleidingsplan samengesteld, welke mede is afgestemd op de eisen van de IYF. Zo kan men zich laten accrediteren voor basis-, docenten- en meestersopleiding. Voor de accreditatie zijn eenmalig kosten van € 300,00 aan verbonden. Het onderzoek kan 4/5 mnd inbeslag nemen. Na onderzoek ontvangt men het 'accreditatie logo van SYN'. Leden (en nog-niet leden) van SYN kunnen een aanvraag indienen bij het secretariaat, via het contactformulier of rechtstreeks via een email naar de voorzitter van SYN.

Samenwerkende Yogadocenten Nederland