Samenwerkende Yogadocenten Nederland
 

Missie

Onze missie is om je te begeleiden bij je ontwikkeling tot een kundige en authentieke Klassieke Yogadocent. In een prettige en veilige omgeving kan je yoga ontdekken en meer zicht krijgen op wie je in wezen bent. Wij volgen hierbij geen dogmatische stromingen of richtingen. Het leven reikt ons immers voldoende aan!

Je krijgt de ruimte om je eigen weg te onderzoeken binnen de aangereikte reguliere opleidingen en bijscholingen. De opleidingen geven een gedege aanbod in kennis-vakken, inzichts-vakken en ervarings-vakken, maar we leggen geen vastomlijnde werkwijze op. Vanuit onze opleidingen, bijscholingen en je eigen levenservaring ontwikkelen we ook als organisatie en dragen we vanzelfsprekend met ons mee om steeds opnieuw af te kunnen stemmen op de docenten. Het is aan jou om te ontdekken wat wel of niet resoneert; om te luisteren naar wat je hart je vertelt; kortom zelf op yogareis te gaan.

Yoga is voor ons veel meer dan het uitvoeren en overdragen van asana's, pranayama's en kennis. Wij beschouwen yoga als iets anders dan het ontwikkelen van een mooier of sterker lichaam, of geest die zich beter kan concentreren of die zaken beter onder beheersing heeft. Wij proberen met de opleidingen en bijscholingen recht te doen aan de oorspronkelijke betekenis van yoga en steeds de vertaalslag te maken van de oude teksten naar het "NU", in deze huidige tijd, in onze westerse samenleving.

Wij bieden vanuit SYN een platform aan in het verspreiden en verder bekend maken van de Klassieke Yoga in Nederland en de Benelux. SYN vertegenwoordigd de belangen van alle Yogadocenten. Ons doel is om de Klassieke Yoga opleidingen en bijscholingen te professionaliseren, te laten groeien in Nederland en daarbuiten, en tegelijkertijd de kwaliteit van de opleidingen te bewaken. Wij streven ernaar om de Yoga opleidingen verder door te gaan ontwikkelen en te promoten in het dagelijks leven bij jong en oud op het gebied van zorg, welzijn, preventie en onderwijs. (dit alles vanuit een Holistische benadering).

 

Samenwerkende Yogadocenten Nederland